Theo báo cáo về việc phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020 đã cho thấy trong Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia mới chỉ đạt được 41,4%. Nguyên nhân được Bộ Xây dựng đề cập đến là do quy định hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội còn bất cập.

Phát triển nhà ở xã hội chậm gần 60% so với kế hoạch

Tình hình thực tế

Số liệu mới công bố của Bộ Xây dựng chỉ ra, hiện nay có khoảng 1.040 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích lên tới 3.358 ha phục vụ xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp và đô thị.

Xét về diện tích xây dựng: Có 1.375 ha đất phục vụ cho 507 dự án nhà ở xã hội độc lập. Số còn lại được xây dựng trên quỹ đất 1.983 ha.

Xét về tiến độ: Khoảng 248 dự án đã hoàn thành với diện tích sàn đạt hơn 5.175.000 m2, cung cấp ra thị trường 103.500 căn hộ. Số dự án đang triển khai là 264, dự kiến 216.500 căn hộ sẽ được xây dựng trên diện tích sàn gần 11 triệu m2. Những dự án còn lại hoặc chưa tiến hành hoặc chưa thực hiện đầy đủ thủ tục.

Nguyên nhân và giải pháp

Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phải đạt 12,4 triệu m2 sàn nhà ở, tức là chúng ta mới đạt 41,4% kế hoạch.

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được cho là tồn tại nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến việc hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu khó tiếp cận.

Một số vấn đề cần được gỡ rối như: Quy định nhóm đối tượng chính sách xã hội, quy định các chủ đầu tư phải để dành 20% quỹ nhà thuộc dự án; quy định thủ tục hành chính về thẩm định giá thuê, giá mua, giá bán nhà xã hội.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng gặp phải vấn về tìm kiếm quỹ đất, nguồn vốn… Chính vì vậy, Chính phủ đã tổ chức hội nghị để lấy ý kiến từ doanh nghiệp và địa phương từ đó đưa ra phương án sửa đổi Nghị định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)