Mảnh đất ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào nếu ông bà mất mà không để lại di chúc, trong khi con cái đều đã lập gia đình và ra ở riêng?

Ông bà không để lại di chúc, ai có quyền thừa kế đất?

Ai được hưởng thừa kế đất khi ông bà không để lại di chúc?

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp người để lại di sản thừa kế chết mà không có di chúc thì những di sản đó sẽ được chia theo thứ tự như sau:

  • Hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
  • Hàng thừa kế thứ hai, bao gồm: ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết và cháu ruột của người chết nếu người chết là ông bà nội, ông bà ngoại.
  • Hàng thừa kế thứ ba, bao gồm: cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý: Những người cùng hàng được hưởng phần thừa kế bằng nhau. Những n gười ở hàng sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng trước (do đã chết, không có quyền hưởng thừa kế, bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối nhận thừa kế)

Trước khi phân chia tài sản thừa kế, cần phải họp mặt gia đình để công bố cách thức phân chia dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Sau khi đã đạt được thỏa thuận, những người nhận di sản thừa kế cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng theo Điều 58 Luật công chứng 2014.

(Nguồn Tổng hợp)