Hiện nay, có nhiều trường hợp nhờ đứng tên giùm trên sổ đỏ (tức là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Tuy nhiên, việc đứng tên giùm sổ đỏ có thể gây ra nhiều rủi ro, thiệt hại.

nhung-rui-ro-va-thiet-hai-khi-dung-ten-gium-so-do

Đứng tên giùm sổ đỏ, coi chừng thiệt hại đủ đường

Việc đứng tên giùm sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật. Người đứng tên giùm sổ đỏ hoàn toàn không biết những rủi ro mà mình có thể gặp phải.

Cụ thể, người đứng tên giùm trên sổ đỏ sẽ bị thiệt hại về mặt tài chính. Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng nếu bạn chịu đứng tên giùm sổ đỏ cho người khác, trường hợp này sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân do về bản chất, bạn ngoài nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên danh nghĩa còn có nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác là nhà ở, đất ở mà bạn đứng tên giùm trên sổ đỏ.

Ngoài ra, người đứng tên giùm sổ đỏ còn có thể gặp rủi ro về pháp luật. Cụ thể, trong trường hợp người nhờ bạn đứng tên sổ đỏ nhằm mục đích che giấu hành vi vi phạm pháp luật khác như để trốn thuế, tẩu tán tài sản, hoặc họ là người nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam…

Trong trường hợp này, người đứng tên giùm sổ đỏ sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm và sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm mà sẽ có mức xử phạt khác nhau.

Có thể thấy, việc đứng tên giùm trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thể gây ra nhiều rủi ro, thiệt hại cho người đứng tên.

Không chỉ như vậy, mà cả người nhờ đứng tên sổ đỏ cũng gặp những rủi ro nhất định. Như khi xảy ra chuyện, người sử dụng nhà ở, đất ở sẽ rất khó để đòi lại, khó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi nhờ người khác đứng tên trên sổ đỏ.

Do đó, hãy nói không với việc đứng tên giùm trên sổ đỏ. Cần phải thực hiện đúng quy định phát luật và đảm bảo tính minh bạch của thị trường bất động sản nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình và tránh rủi ro, thiệt hại xảy ra.