Ngày 16/11, theo thông báo của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, những gia đình có công với cách mạng có thể thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước khi đáp ứng đủ điều kiện.

da-nang-duoc-thue-nha-o-xa-hoi-khi-dap-ung-cac-dieu-kien-sau

Điều kiện thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Theo đó, Công văn số 7250 của UBND TP Đà Nẵng đã ghi rõ “Thống nhất chủ trương tiếp nhận đơn thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp thuộc diện gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trên địa bàn TP.Đà Nẵng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Quyết định 4533/QĐ-UBND ngày 18.8.2017 của UBND TP.Đà Nẵng và không đứng tên quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn”.

Chủ trương mới sẽ áp dụng từ ngày 4/11/2020. Những gia đình có công với cách mạng mà muốn thuê nhà ở xã hội tại TP. Đà Nẵng có thể làm hồ sơ nộp Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng. Trong đó, những hộ có công với cách mạng sẽ được ưu tiên thuê nhà ở xã hội, theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Bên cạnh đó, người thuê nhà ở xã hội cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 4533/QĐ-UBND của UBND TP.Đà Nẵng; Công văn số 7250/UBND-SXD của UBND TP.Đà Nẵng và Quyết định số 198/QĐ-UBND của UBND TP.Đà Nẵng.

Trong đó, điều kiện thứ nhất là người thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú tại thành phố Đà Nẵng đủ 7 năm trở nên, tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

Thứ hai, không được đứng tên sổ đỏ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn.

Ngoài ra, trong trường hợp người thuê có nhà ở nhưng đã bán thì thời gian cho thuê là 5 năm kể từ thời điểm bán nhà.

Tuy nhiên,  đây mới chỉ là điều kiện dành cho các đối tượng được thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, TP. Đà Nẵng chưa xem xét các đối tượng khác.

Các đối tượng đủ điều kiện được thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng sẽ nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng. Sở sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ của các hộ, sau đó trả kết quả về ô số 26-27, tầng 1, Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng.

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được kết quả trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ.

Được biết, nhà ở xã hội là nhà ở thuộc sở hữu và quản lý của cơ quan nhà nước hoặc được các tổ chức phi lợi nhuận xây dựng nhằm cung cấp chỗ ở giá rẻ cho các đối tượng thuộc chính sách ưu tiên trong xã hội nhưng người có thu nhập thấp, công chức nhà nước hay người có công với cách mạng mà chưa thuê hay mua nhà ở nào.

Thời gian qua, Đà Nẵng luôn chú trọng tới xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và cải thiện đời sống của người dân. Có thể kể đến các dự án như “Đề án xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ chương trình cho nhà ở cho nhân dân”, “Đề án có nhà ở cho nhân dân giai đoạn 2005-2010” hay “Đề án phát triển nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Theo thống kê, hiện thành phố đã có 13.300 căn hộ chung cư nhà ở xã hội được đưa vào sử dụng, hơn 2.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và sẽ được hoàn thành trong thời gian tới.

(Tổng hợp bởi odt.vn)