Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2023 sẽ có hiệu lực sớm hơn 6 tháng, cùng thời điểm với Luật Đất đai 2024. Các bộ luật trên được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mới cho thị trường bất động sản. Cùng bất động sản ODT tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. 

Nhiều bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, mở ra một tương lai mới cho thị trường bất động sản

Ngày 2/5/2024, Bộ Tư Pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, Luật Đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. 

Các bộ luật trên đều là những đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, và trong thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. 

Cụ thể, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có nhiều điểm mới mang tính đột phá quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở. 

Luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của địa phương, thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, quy định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, và xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội. 

Luật bổ sung chính sách mới là phát triển nhà lưu trú công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang. Bên cạnh việc được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội như hiện hành, đối tượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp còn được thuê nhà lưu trú công nhân. 

Luật cũng bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở tại Việt Nam. 

Luật cụ thể hoá một số quy định của Nghị định hiện hành về cải tạo, xây dựng nhà chung cư để nâng cao hiệu lực pháp lý và bổ sung một số quy định đặc thù để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

Nhiều bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, mở ra một tương lai mới cho thị trường bất động sản

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tạo sự minh bạch cho thị trường bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản cũng có nhiều nội dung mới nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường bất động sản để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. 

Cụ thể, luật quy định công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản, chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai. 

Luật cũng quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở và chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản,...

Việc Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng sẽ góp phần kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản. 

Điều này cũng góp phần đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn với việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở. 

Nhiều bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, mở ra một tương lai mới cho thị trường bất động sản

Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ tạo cú hích cho thị trường bất động sản

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua trong Kỳ họp bất thường tháng 1/2024 sẽ tạo thuận lợi cho quy trình, giải quyết thủ tục đất đai. 

Đồng thời, thể hiện tinh thần cải cách hành chính và phân cấp mạnh mẽ, bằng việc ban hành khung giá đất được Chính phủ trao thẩm quyền cho cấp địa phương, cấp tỉnh trao thẩm quyền cho cấp sở.

Luật Đất đai 2024 cũng mở rộng các quy định quyền sử dụng đất đối với Việt Kiều, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Việt Kiều, khuyến khích họ đầu tư và sở hữu ngôi nhà trên quê hương. Đồng thời, cho phép những người không sản xuất nông nghiệp hay tổ chức kinh tế có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa nếu được uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Luật Đất đai 2024 cùng với Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ là cú hích đối với thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Nhiều quy định mới tại Luật Đất đai, Luật nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ bảo vệ quyền của các bên sở hữu và trong các dự án bất động sản bao gồm quyền của nhà đầu tư, người tiêu dùng. Nhiều thủ tục hành chính được minh bạch, thuận tiện, đảm bảo hài hoà lợi ích và sự thực thi hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Việc Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi, thông qua và có hiệu lực cùng lúc sẽ mở ra cơ hội vàng cho thị trường bất động sản, tạo ra những chuyển biến tích cực, và đảm bảo thị trường phát triển theo hướng bền vững và không có nguy cơ xảy ra đầu cơ đất.