Theo Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM, nhằm tăng cơ hội sở hữu nhà ở cho người thu nhấp, thành phố đã đặt ra chỉ tiêu trong năm 2020 giải ngân 360 tỷ đồng.

Năm 2020, TP.HCM giải ngân 360 tỷ đồng phát triển nhà giá rẻ

TP.HCM giải ngân 360 tỷ đồng phát triển nhà giá rẻ

Căn cứ vào báo cáo mới nhất gửi UBND thành phố của Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM (HOF) về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 thì cơ quan này ước đạt giải ngân số tiền 305 tỷ đồng cho đối tượng thu nhập thấp vay để tạo lập nhà ở.  So với chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao đã vượt 3,4% (tương đương 10 tỷ đồng) và so với năm 2018 tăng hơn 93%.

Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM cũng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019, quỹ đã giải ngân tổng số tiền khoảng 1.960 tỷ đồng cho khoảng 4.600 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ của thành phố vay để tạo lập nhà ở. Trong khi đó, cơ quan này đánh giá nhu cầu về nhà ở của người dân thành phố là 40 triệu m2 sàn trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 và 45 triệu m2 sàn trong 5 năm tiếp theo. Qua đó, thành phố có thể vươt chỉ tiêu khoảng 12% khi kết thúc giai đoạn này, bởi lẽ tính đến hết nửa đầu năm 2019, thành phố đã phát triển được hơn 35 triệu m2.

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020

Dự kiến, UBND TP.HCM sẽ dành 21.834 tỷ đồng để đầu tư nhà ở xã hội theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, vốn đầu tư nhà ở tái định cư là 8.817 tỷ đồng, nhà ở thu nhập thấp là 8.817 tỷ đồng, nhà ở cho công nhân là 3.467 tỷ đồng và nhà ở cho sinh viên là 733 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định mới nhất của thành phố, người thu nhập thấp được điều chỉnh tăng từ 500 triệu đồng/hồ sơ lên 900 triệu đồng/hồ sơ từ ngày 27/6/2019. Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM cũng đề xuất bổ sung thêm đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu bức xúc về nhà ở vay vốn tại Quỹ; đồng thời có giải pháp mới đẩy mạnh chương trình cho vay đối với các gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê.

 (Nguồn Tổng hợp)