UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại 4 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, có dự án hệ số điều chỉnh lên đến hơn 31 lần.

đây là bài test

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại 4 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, có dự án hệ số điều chỉnh lên đến hơn 31 lần.

tp-hcm-soc-truoc-he-so-dieu-chinh-gia-dat-mot-so-du-an

Danh sách 4 dự án bao gồm: Dự án xây dựng đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 cũ, quận Thủ Đức; Dự án xây dựng Trường THCS Thạnh Xuân 1, phường Thạnh Xuân, quận 12; Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng mới cầu Bà Hom thuộc địa bàn quận Bình Tân và Dự án mở rộng Trường tiểu học Tầm Vu ở phường 26, quận Tân Bình. Cụ thể:

Dự án xây dựng đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 cũ, quận Thủ Đức: Hệ số điều chỉnh đất ở từ 6,872 - 7,485% và hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp từ 27,421 - 31,463%.

Tại Quận 12, dự án xây dựng Trường THCS Thạnh Xuân 1, phường Thạnh Xuân: Hệ số điều chỉnh đất ở là 8,404%, hệ số điều chỉnh đất tái định cư là 7,323% và hệ số điều chỉnh của đất nông nghiệp là 18,462%.

Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng mới cầu Bà Hom thuộc địa bàn quận Bình Tân: Đất ở có hệ số điều chỉnh từ 5,034 - 5,997% và đất nông nghiệp có hệ số điều chỉnh từ 25,525 - 25,679%.

Cuối cùng, dự án mở rộng Trường tiểu học Tầm Vu ở phường 26, quận Tân Bình: Hệ số điều chỉnh giá đất ở là từ 3,7207 - 4,1759%

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo UBND quận Tân Bình có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ để thu hồi đất làm cụm trường học công lập tại khu đất công trình công cộng phường 6 theo tiêu chuẩn quốc gia. Và UBND quận 9 có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện dự án bồi thường, GPMB và tái định cư Khu Công nghệ cao thành phố. 
Trước đó, hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 6 dự án trên địa bàn cũng được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 10