Để có được giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư cần phải nộp 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-nha-o-rieng-le-gom-nhung-gi

Trừ trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được miễn giấy phép xây dựng, theo quy định của pháp luật hiện hành, trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2 Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm có:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD).
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng gồm: Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 đến 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 đến 1/200; bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 đến 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 đến 1/200.
  • Đối với công trình xây chen có tầng hầm, hồ sơ cần có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
  • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề, cần bổ sung bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trường hợp sửa chữa, cải tạo

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD).
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
  • Đối với công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, hồ sơ cần bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

(Nguồn tổng hợp)