Hiện nay, các hoạt động thuê và cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà ở từ các cá nhân, hộ gia đình ngày càng diễn ra phổ biến. Một vấn đề đặt ra là, cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không? Điều này sẽ được bất động sản ODT giải đáp qua bài viết dưới đây.

cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn

Cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không?

Cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không?

Để trả lời cho câu hỏi, cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không, chúng ta cần căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:

  • Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng.
  • Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.

Căn cứ vào quy định trên, việc bán hoá đơn cho cá nhân hoạt động cho thuê nhà được chia làm 2 trường hợp:

  • Trường hợp các cá nhân cho thuê nhà với mức doanh thu đến ngưỡng chịu thuế GTGT (doanh thu trên 100 triệu/năm – Thông tư số 119/2014/TT-BTC), Cơ quan Thuế sẽ cấp hoá đơn lẻ theo từng số cho cá nhân có nhà cho thuê để xuất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tính vào chi phí hợp lý có kèm hợp đồng thuê nhà và chứng từ thanh toán.
  • Trường hợp các cá nhân cho thuê nhà với mức doanh thu chưa đến ngưỡng chịu thuế GTGT, Cơ quan Thuế sẽ không cấp hoá đơn lẻ cho các cá nhân cho thuê nhà. Mà thay vào đó, doanh nghiệp đi thuê nhà lập bảng kê 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo chứng từ liên quan như hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán… để tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 96/2015/TT-BTC, quy định tính chi phí hợp lý khi thuê tài sản của cá nhân không còn bắt buộc phải có hoá đơn. Do đó, Cơ quan Thuế sẽ không cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân, hộ gia đình cho doanh nghiệp thuê nhà ở, địa điểm sản xuất, kinh doanh kể cả trong trường hợp doanh thu thuế vượt trên 100 triệu/năm.

Doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân thì hồ sơ xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền, và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường hợp bên thuê là người nộp thuế thay), không phải lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC…

Nói tóm lại, cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không? Câu trả lời là không. Cá nhân cho thuê nhà không thể xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng mà chỉ được sử dụng hoá đơn bán hàng và tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Hồ sơ chi phí hợp lý cho thuê nhà của cá nhân

cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn

Để tính vào chi phí hợp lý, doanh nghiệp thuê tài sàn của cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản trong trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản không có thoả thuận nộp thuế thay cho cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản cho cá nhân mà hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ xác định chi phí được trừ gồm hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm những giấy tờ dưới dây:

  • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Quyển sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng mua bán nhà có chữ ký của chủ đầu tư dự án (đối với nhà chung cư, nhà ở thương mại do chủ đầu tư xây dựng để bán), hoặc giấy phép xây dựng (đối với nhà ở tự xây dựng).

Bạn đã được giải đáp vấn đề cá nhân cho thuê nhà xuất hoá đơn hay không. Hi vọng, bạn cảm thấy bài viết hữu ích và đầy đủ thông tin. Để tìm hiểu thêm những bài viết liên quan khác, hãy truy cập chuyên mục Luật Bất Động Sản của chúng tôi.