Việc lập biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất là điều kiện tiên quyết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tránh những tranh chấp có thể xảy ra. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ giúp bạn hiểu rõ về vấn đề này.

biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất là gì?

Theo quy định tại tiết d điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ranh giới thửa đất là những đường gấp khúc được tạo thành bởi các cạnh thừa nối liền, bao quanh khép kín phần diện tích thửa đất đó.

Trong bản đồ địa chính, ranh giới thửa đất gồm hình dạng, kích thước các cạnh và toạ độ đỉnh thửa của thửa đất đó. Việc xác định thể hiện ranh giới thửa đất phải được thực hiện theo quy định về thành lập bản đồ địa chính của Sở Tài nguyên Môi trường.

Các thông tin về ranh giới thửa đất sẽ được đo đạc và ghi lại trong Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất.

Do đó, Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất là biên bản được lập ra để ghi lại thông tin đo đạc về phân chia ranh giới thửa đất.

Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất có vai trò như thế nào?

 • Giúp để xác định ranh giới giáp ranh giữa các mảnh đất có chồng lấn lên nhau hay không?
 • Xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Xác định quyền và nghĩa vụ của người được giao đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Giúp tránh những tranh chấp phát sinh giữa các bên chủ sở hữu bất động sản

Trường hợp nào cần làm biên bản xác định mốc giới thửa đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong hai trường hợp sau đây cần tiến hành làm biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Yêu cầu bổ sung hồ sơ giải quyết tranh chấp

Các đơn vị đo đạc lập bản đồ sẽ tiến hành đo đạc, đánh giá chi tiết về hiện trạng sử dụng đất, lấy ý kiến của người sử dụng đất liền kề để lập bản mô tả về ranh giới thửa đất. Sau đó, lấy chữ ký xác nhận của những người sử dụng đất có chung ranh giới.

Trong trường hợp diện tích đất thực tế có chút sai lệch với diện tích trong giấy chứng nhận thì người sở hữu đất cần thoả thuận với nhau để xác định lại mốc giới để tránh xảy ra tranh chấp đất đai.

Nội dung của Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

 • Địa điểm
 • Thời gian lập biên bản
 • Tên chủ sở hữu mảnh đất
 • Thông tin mảnh đất cần xác định ranh giới giáp ranh
 • Các thành phần tham dự: Đại diện uỷ ban nhân dân xã, các chủ sở hữu thửa đất có liên quan
 • Nội dung đo đạc
 • Mô tả chi tiết mốc ranh giới thửa đất
 • Chữ ký của các bên tham gia

Tải mẫu Biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất

Mỗi mảnh đất sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau về việc đo đạc và lập mẫu biên bản xác định ranh giới thửa đất. Tuy nhiên, về cơ bản, một mẫu biên bản xác định ranh giới thửa đất cần đảm bảo những nội dung cơ bản về chủ thể, số liệu đo đạc, vị trí, hiện trạng diện tích của mảnh đất. Các thông tin cần cụ thể, chi tiết và khách quan.

Tải mẫu số 1.

Tải mẫu số 2.

Trên đây là những thông tin về Biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất. Để tìm hiểu thêm những tin tức hữu khác liên quan, hãy truy cập chuyên mục Luật bất động sản của chúng tôi.