Quy hoạch 1/500 là gì? Khi nào quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng? Bài viết sau đây, bất động sản ODT sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề trên và những quy định liên quan.

quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng

Theo quy định của pháp luật về nhà ở và xây dựng, các cá nhân, hộ gia đình, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng từ các cơ quan có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng bất kỳ loại hình công trình nào. Tuy nhiên, có một số trường hợp, chủ đầu tư không cần xin giấy phép xây dựng. Trong đó, có quy hoạch 1/500. Vậy quy hoạch 1/500 là gì? Trường hợp nào quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng?

Quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 là tên gọi của bản đồ khu quy hoạch, cụ thể hoá quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000. Quy hoạch 1/500 là cơ sở để xác định mốc lộ giới khu vực được quy hoạch và là căn cứ để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giải toả đền bù.

quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng

Quy hoạch 1/500 cũng là tiền đề để lập các dự án đầu tư xây dựng. Bản đồ quy hoạch 1/500 thể hiện rõ cách phân bố cơ sở hạ tầng, vai trò và tính chất của một khu đô thị.

Bản đồ quy hoạch 1/500 cũng giúp các nhà đầu tư xác định định hướng giao thông, hạ tầng khu đô thị, các mốc lộ giới trong việc phân chia từng khu vực nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông một cách rõ ràng, chính xác.

Quy định về quy hoạch 1/500

Bản đồ quy hoạch 1/500 gồm quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Ngoài ra, còn có quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và 1/500. Quy hoạch 1/500 cần tuân thủ các quy định theo Điều 7, Điều 15, Điều 23 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP.

Ngoài ra, quy hoạch cần đảm bảo đúng định hướng của ngành, chương trình và các kế hoạch phát triển địa phương đề ra.

Quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng

Theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, có 5 trường hợp được miễn cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, có 8 trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, có các dự án quy hoạch 1/500.

quy hoạch 1/500 không cần giấy phép xây dựng

Cụ thể, công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã được thẩm định thiết kế xây dựng.

Ngoài ra, còn có các trường hợp nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.