Đó là Công ty Cổ phần Gamuda Land với số tiền nợ thuế thu nhập doanh nghiệp là 541 tỷ đồng. Trong đó, 421 tỷ đồng là tiền thuê đất, 120 tỷ đồng là tiền chậm nộp. Dựa trên báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì đơn vị này có khả năng đóng đủ thuế.

Doanh nghiệp bất động sản đứng đầu danh sách nợ thuế tại TP.HCM là ai?

Xác nhận của Cục thuế TP.HCM

Mới đây, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để tổng kết công tác thuế trong năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2021. Báo cáo tại hội nghị, Cục thuế TP.HCM cho biết, tính đến hết tháng 11/2020, nợ có khả năng thu hồi tại địa phương là 12.285 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Theo đơn vị này, phần lớn nợ thuế của thành phố liên quan đến các khoản thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) và thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, số nợ tiền thuê mặt đất, mặt nước là trên 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm 2019. Đối với tiền sử dụng đất, tổng nợ là 1.022 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm 2019. Về khoản nợ tiền thuế thu nhập của các doanh nghiệp bất động sản, nợ lũy kế năm 2020 là 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước. Trong đó, tổng nợ thuế của 29 doanh nghiệp (nợ trên 5 tỷ đồng) là 295 tỷ đồng, chiếm đến 90% số tiền phải nộp của toàn bộ doanh nghiệp bất động sản đang nợ.

Cục Thuế TP.HCM cho biết thêm, đứng đầu trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế thu nhập là Công ty Cổ phần Gamuda Land. Số tiền nợ là 541 tỷ đồng; trong đó 421 tỷ đồng là tiền thuê đất, 120 tỷ đồng là tiền chậm nộp. Theo ngay sát là Công ty Cổ phần Đức Khải. Tổng nợ thuế là 441 tỷ đồng; trong đó 334 tỷ đồng là tiền sử dụng đất, 107 tỷ đồng là tiền chậm nộp. Các doanh nghiệp Nhà nước tại TP.HCM cũng có khoản nợ thuế lên đến 400 tỷ đồng.

Đánh giá chung trong 11 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP.HCM đã thu 5.303 tỷ đồng, đạt 69% tiền nợ thuế của năm 2019 chuyển sang năm 2020. Cũng trong thời gian này, tổng hồ sơ khoanh nợ đạt 57.933 lượt người nộp thuế, chiếm 22,6% số lượng người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ. Số tiền đã khoanh là 3.155 tỷ đồng. Đồng thời, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 73.974 quyết định để cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế là 49.475 tỷ đồng.

Gamuda Land đủ khả năng trả thuế?

Theo tìm hiểu, Gamuda Land là công ty con của Tập đoàn Gamuda Berhad – một trong những tập đoàn hàng đầu về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng bất động sản đến từ Malaysia với hơn 40 năm kinh nghiệm. Tại Việt Nam, Gamuda Land đã phát triển 2 dự án lớn thông qua 2 pháp nhân độc lập.

Một là, Công ty TNHH Gamuda Land HCMC (sau là Công ty Cổ phần Gamuda Land) với dự án Celadon City (quận Tân Phú, TP.HCM). Hai là Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam với dự án khu đô thị Gamuda City (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Báo cáo thường niên hàng năm của Gamuda Berhad cho thấy, doanh thu lũy kế trong năm 2019 ghi nhận ở mức 3,1 tỷ RM. Trong đó, hai phần ba đến từ hai dự án bất động sản nói trên tại Việt Nam, tương đương hơn 10.100 tỷ đồng. Sang năm 2020, do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu lũy kế chỉ còn 2,2 tỷ RM nhưng doanh thu ở nước ta vẫn chiếm đến 8.445 tỷ đồng. Lợi nhuận ước tính khoảng 731 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy được rằng, Gamuda Land đã “đút túi” cả nghìn tỉ đồng tại thị trường Việt Nam và đủ khả năng để hoàn tất khoản nợ 542 tỷ đồng tiền thuế.