UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định phê duyệt danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực.

dak-nong-phe-duyet-danh-muc-95-du-an-keu-goi-dau-tu

95 dự án tại tỉnh Đắk Nông cần kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025

Cụ thể, trong danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư của tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn 2020 – 2025 có 95 dự án. Trong đó, có 40 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch và hạ tầng đô thị; 20 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 19 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; và 16 dự án thuộc lĩnh vực xã hội hoá.

Trong 95 dự án cần kêu gọi đầu tư có nhiều dự án cần số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, có thể kể đến như dự án Nhà máy sản xuất cáp điện ở Khu công nghiệp Nhân Cơ (Đắk R’lấp) có vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng; dự án chăn nuôi heo tập trung ( huyện Cư Jút) có vốn đầu tư 350 tỷ đồng và quy mô 100ha; dự án khu dân cư số 2 (phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa) có vốn đầu tư 500 tỷ đồng và quy mô 50ha; dự án Khu du lịch sinh thái Liêng Nụng (xã Đắk Nia, Gia Nghĩa) có vốn đầu tư 500 – 700 tỷ đồng và quy mô 250 – 300 tỷ đồng,…

Để tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư và tiến hành triển khai các dự án trên, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cùng với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin cụ thể của từng dự án, xây dựng tài liệu xúc tiến cụ thể…

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông cũng vừa ban hành Quyết định kêu gọi đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới số 2 tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới số 2 thuộc tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa có diện tích sử dụng đất là 8,323ha. Tổng chi phí thực hiện dự án là 142 tỷ đồng, gồm 52 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, còn 90 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, kể từ khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án Khu đô thị mới số 2 là 50 năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2 (phường Nghĩa Trung), dự án điểm dân cư số 2 (Nghĩa Tân); và dự án khu dân cư số 3 (Nghĩa Trung). Tổng diện tích của cả ba dự án là 90 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2  với diện tích 14,02 ha và tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng sẽ do Liên danh Công ty TNHH Bình Minh, Công ty Cổ phần xây dựng Đắk Lắk, Công ty Cổ phần XD-TM-DV Phú Hiển Vinh, Công ty TNHH TMDV Đắk Nông Lodge làm chủ đầu tư.

Đối với dự án điểm dân cư số 6 có tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng và quy mô 20,11ha, Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn là nhà đầu tư trúng thầu dự án.

Dự án khu dân cư số 3 có quy mô 56,33ha và vốn đầu tư 677,8 tỷ đồng sẽ do liên danh Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội - Công ty CP Xây dựng 1369 làm chủ đầu tư.