UBND tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án phát triển nhà ở thương mại và xã hội với tổng diện tích hơn 199ha, trong đó có nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và nhà ở xã hội công nhân.

dak-lak-se-co-15-du-an-phat-trien-nha-o-thuong-mai-va-xa-hoi

Đắk Lắk phát triển 15 dự án nhà ở thương mại và xã hội

Trong 15 dự án nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 5,8ha, gồm 2 dự án nhà ở xã hội công nhân với tổng diện tích 1,67ha và 3 dự án nhà ở xã hội công chức, viên chức, người thu nhập thấp với tổng diện tích 4,14ha.

Đến nay, dự án nhà ở xã hội Km 4-5, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột quy mô hơn 1ha đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra, còn có 10 dự án nhà ở thương mại (tổng diện tích 193,5ha) được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 6 dự án đang được xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích 182,39ha. Chưa có dự án nào được hoàn thành.

Theo đánh giá của tỉnh, các dự án nhà ở thương mại chậm triển khai là do những vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch.

Trước đó, giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Đắk Lắk có 7 dự án phát triển nhà ở với tổng quy mô diện tích khoảng 124ha, trong đó có 5 dự án với tổng mức đầu tư 5.421 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng hạ tầng đô thị.

Một số dự án trọng điểm đã khởi công gồm dự án Khu đô thị Ecocity Premia do Tập đoàn Capital House làm chủ đầu tư (tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, diện tích gần 50ha); dự án Khu đô thị sinh thái - văn hóa cà phê Suối Xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng).

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bổ sung 17 dự án nhà ở đô thị vào Chương trình phát triển nhà ở.

Tháng 4/2021, Sở Xây dựng Đắk Lắk thông báo mời thầu dự án Khu dân cư nông thôn mới Hoà Thắng tại xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột. Dự án có tổng diện tích là 26,79ha và tổng chi phí thực hiện là 902 tỷ đồng.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là từ ngày 16/4/2021 và thời gian kết thúc phát hành hồ sơ mời thầu là vào ngày 19/6/2021.

Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng, kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.