Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết vừa phê duyệt 4 kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu tái định cư - dân cư thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp - đô thị Becamex A).

dai-gia-nao-trung-4-du-an-khu-tai-dinh-cu-thuoc-phan-khu-7-khu-cong-nghiep-do-thi-becamex-a

Theo đó, Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (gọi tắt là liên danh Becamex - VSIP Bình Định) sẽ là chủ đầu tư 4 dự án khu tái định cư thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp – đô thị Becamex A) tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Quy mô diện tích của 4 dự án là gần 1.800 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư hơn 1.782 tỷ đồng.

Trong đó, dự án khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A thuộc thôn Hiệp Vinh 1 và An Long 2, xã Canh Vinh có diện tích 90ha, tổng mức đầu tư 545 tỷ đồng. Dự án khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1B thuộc thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh có diện tích là 90,4ha, tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng. Dự án khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2 thuộc thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh có diện tích là 95ha, tổng mức đầu tư 493 tỷ đồng. Dự án khu tái định cư - dân cư Tân Vinh thuộc thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh có diện tích là 100ha, tổng mức đầu tư 418 tỷ đồng.

Quy hoạch khu công nghiệp - đô thị Becamex A

dai-gia-nao-trung-4-du-an-khu-tai-dinh-cu-thuoc-phan-khu-7-khu-cong-nghiep-do-thi-becamex-a

Quy hoạch phân khu khu công nghiệp - đô thị Becamex A (phân khu 7).

Theo uy hoạch phân khu 1/2.000 phân khu 7 (khu công nghiệp - đô thị Becamex A) đã được phê duyệt, quy mô 1.425ha gồm Khu công nghiệp Becamex Bình Định 1.000 ha và 4 khu tái định cư - dân cư.

Các ngành, đơn vị đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án 1.000ha, trong đó 613ha của hộ gia đình, cá nhân; hơn 366ha của 5 đơn vị, tổ chức; 19,7ha do UBND xã Canh Vinh quản lý, sử dụng.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Becamex Bình Định để có thể hoàn thành trong năm 2020.

UBND tỉnh vừa phát đi thông báo nghiêm cấm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực triển khai dự án khu công nghiệp - đô thị Becamex A. Những trường hợp lấn, chiếm đất đai, cơi nới, xây dựng hạng mục, công trình trái phép trong phạm vi dự án cần phải xử lý theo quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)