Từ năm 2020, người lao động có thu nhập thấp, dưới 11 triệu/tháng sẽ được xem xét cho vay vốn với mức lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng những điều kiện sau.

chinh-sach-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-cho-nhung-nguoi-thu-nhap-duoi-11-trieu-nam-2020

Thu nhập dưới 11 triệu đồng sẽ được vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

Theo khoản 4 Điều 49, khoản 1 Điều 50, khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 1 điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020), người có thu nhập thấp, cụ thể là từ 11 triệu trở xuống sẽ được hỗ trợ chính sách mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Một, thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hai, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa mua, thuê, hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống. Trường hợp có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực vẫn được hưởng ưu đãi vay mua nhà xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Ba, phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.

Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngoài ra, theo Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người muốn nhận chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở và có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở xã hội
  • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương (trường hợp có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội), hay bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú, bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên, và giấy xác nhận việc có đóng bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký mua nhà ở xã hội (trường hợp không có hộ khẩu thường trú).
  • Bản tự kê khai về mức thu nhập của bản thân. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Trong trường hợp cần thiết, Cục thuế địa phương sẽ xác minh thuế thu nhập của đối tượng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)