Việc kiểm tra, xác thực thông tin quy hoạch nhà đất  là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn khi giao dịch nhà đất. Tuy nhiên, có những cách nào để kiểm tra những thông tin quy hoạch này?

Có những cách nào để xác thực thông tin quy hoạch nhà đất

Rủi ro vì mua nhà đất thuộc diện quy hoạch

Không ít người rơi vào trường phải mua phải nhà đất nằm trong quy hoạch do đó bị giới hạn quyền sử dụng nhà đất khi quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và huyện đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cụ thể, người sử dụng đất không thể xây công trình mới, cải tạo hay sửa chữa nhà mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi theo kế hoạch thì mới có thể tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Ngoài ra, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với quy định của Luật mà chưa được cấp thì mới được đền bù, bồi thường theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Do đó, mọi người thường tránh mua nhà đất thuộc diện quy hoạch để giảm rủi ro. Nhưng làm thế nào để kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất?

3 cách kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất

Cách thứ nhất, bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, xã hoặc Cổng thông tin điện tử. Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018 quy định UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cách thứ hai, bạn có thể nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tại  Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cách thứ ba, bạn có thể xem thông tin quy hoạch trên sổ đỏ. Những thông tin pháp lý cụ thể về mảnh đất đều được thể hiện ở các trang trong sổ đỏ.

(Tổng hợp bởi odt.vn)