Đất 50 năm là đất có thời hạn sử dụng 50 năm. Sau khi hết thời hạn sử dụng, nhà nước sẽ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác. Như vậy, đất 50 năm có được cấp sổ đỏ không?

dat-50-nam-la-gi-va-dat-50-nam-co-duoc-cap-so-do-khong

Khái niệm đất 50 năm

Đất 50 năm là loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày được cấp. Mặc dù đất 50 năm không được quy định cụ thể là loại đất nào (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, và đất chưa sử dụng) trong Luật Đất đai hiện hành, nhưng Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp đất 50 năm như sau:

Đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đất thuộc hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp (không quá 50 năm).

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Sau khi hết thời hạn sử dụng 50 năm, nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất để sử dụng vào kế hoạch khác, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiếp tục cho thuê, cấp cho người dân với thời hạn 50 năm. Người dân thuộc diện bị thu hồi đất trong trường hợp đất 50 năm sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đất 50 năm có được làm sổ đỏ không?

Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, đất 50 năm đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Trong sổ đỏ sẽ ghi rõ thời hạn sử dụng là 50 năm. Sau khi hết thời hạn sử dụng đất, có thể trả đất lại cho nhà nước hoặc làm hồ sơ xin gia hạn trong trường hợp đất đó chưa bị thu hồi để sử dụng cho mục đích khác.

Thủ tục gia hạn nên được thực hiện trước thời điểm hết hạn khoảng 6 tháng. Sau khi được chấp thuận gia hạn, sổ đỏ sẽ được chỉnh sửa thời gian sử dụng tương ứng.

Thủ tục xin gia hạn đất 50 năm như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và xem xét hồ sơ. Sau khi xác nhận hồ sơ đủ điều kiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

(Tổng hợp bởi odt.vn)