Kể từ ngày 05/01/2020, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ đầu tư có thể bị phạt 1 tỷ đồng nếu phân lô bán nền sai quy định.

Chủ đầu tư có thể bị phạt 1 tỷ đồng nếu phân lô bán nền sai quy định

Trường hợp 1: Không đủ 1 trong các điều kiện quy định

Khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định, đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê khi hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sẽ bị xử phạt nếu không đủ một trong các điều kiện quy định tại hoặc đủ các điều kiện quy định nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép. Mức phạt cụ thể như sau:

Diện tích đất đã chuyển nhượng

Mức phạt

Dưới 0,5 ha

20 – 50 triệu đồng

Từ 0,5 – dưới 1 ha

50 – 100 triệu đồng

Từ 1 – dưới 3 ha

100 – 200 triệu đồng

3 ha trở lên

200 – 500 triệu đồng

Trường hợp 2: Không đủ từ 2 điều kiện quy định

Đối với những trường hợp không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên sẽ bị xử phạt ở mức sau:

Diện tích đất đã chuyển nhượng

Mức phạt

Dưới 0,5 ha

20 – 50 triệu đồng

Từ 0,5 – dưới 1 ha

50 – 100 triệu đồng

Từ 1 – dưới 3 ha

100 – 200 triệu đồng

3 ha trở lên

200 – 500 triệu đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả

Nghị định này cũng nêu rõ về các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng trường hợp như sau:

  • Đối với trường hợp chưa có văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phân lô, bán nền thì buộc phải làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.
  • Căn cứ vào cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt, buộc chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.
  • Buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành xây dựng nhà theo đúng thiết kế được phê duyệt
  • Buộc chủ đầu tư nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm...

Các chuyên gia đánh giá rằng, so với quy định cũ, các điều khoản trong nghị định mới có nghiêm ngặt hơn nhưng vẫn khá “nhẹ tay” với các biện pháp khắc phục hậu quả.

 (Nguồn Tổng hợp)