Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà đất thuộc diện quy hoạch vẫn được chuyển nhượng nếu thỏa mãn các điều kiện sau.

truong-hop-nao-nha-dat-thuoc-dien-quy-hoach-van-co-the-duoc-ban

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018), dưới đây là hai trường hợp nhà đất thuộc diện quy hoạch vẫn có thể được chuyển nhượng.

Chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Thứ nhất là trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các quyền mà người sử dụng đất được sử dụng và thực hiện gồm quyền chuyển đổi, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê và cho thuê lại, quyền thừa kế, quyền tặng cho, quyền thế chấp, và quyền góp vốn quyền sử dụng đất.

Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp thứ hai là đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Do đó, nhà đất thuộc diện quy hoạch vẫn có thể được bán nếu đáp ứng các điều kiện trên nhưng bị hạn chế một số quyền.

Tuy những trường hợp trên vẫn được phép bán, nhưng người mua vẫn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi bỏ tiền mua bất động sản này vì khi bị thu hồi đất theo kế hoạch, tiền bồi thường mà người mua nhận được thường ít hơn nhiều so với tiền mua đất.

Ngoài ra. theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) phải đáp ứng các điều kiện như có Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, đất không có tranh chấp, và chỉ được chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất.

Quá trình chuyển nhượng, mua bán phải thực hiện đúng thủ tục mua bán đất và theo quy định của pháp luật.

(Nguồn tổng hợp)