Trong giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư xây dựng 160.325 căn nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư 84.756 tỷ đồng, đáp ứng cho khoảng 552.458 dân số. Chỉ tiêu này cao hơn gần một nửa so với chỉ tiêu được Chính phủ giao. 

Bình Dương: Chi gần 85.000 tỷ để xây 160.326 nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Đây là thông tin tại Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

Theo kết quả khảo sát và dự báo của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động, gồm công nhân, cán bộ công chức,... trong giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 129.212 căn nhà ở xã hội. 

Trong Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bình Dương sẽ chi khoảng 84.756 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khoảng 160.325 căn nhà ở xã hội, trong đó có 5.036 căn nhà liền kề và 155.289 căn chung cư. Chỉ tiêu này cao hơn một nửa so với chỉ tiêu của Chính phủ giao cho Bình Dương, là phát triển 86.877 căn nhà ở xã hội. Tổng căn nhà ở xã hội được đầu tư tại Bình Dương trên sẽ đáp ứng cho khoảng 552.458 dân số. 

Để đạt chỉ tiêu đạt ra, tỉnh Bình Dương đã chia ra các giai đoạn cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng 42.445 căn nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư 23.817 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho 138.326 người. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ đầu tư hoàn thành 117.880 căn nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư 60.939 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sống cho 414.132 người.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương còn 121ha đất do Nhà nước thu hồi chưa đưa vào sử dụng hoặc quỹ đất do các doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý. Với quỹ đất trên, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư thêm 18.789 căn nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 17.294 tỷ đồng. 

Việc phát triển, xây dựng các căn nhà ở xã hội tại Bình Dương sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động, người yếu thế tại khu vực có cơ hội tiếp cận nhà ở giá rẻ, phù hợp với khả năng chi trả nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao cho tỉnh trong thời gian tới. 

Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu, cụm công nghiệp về nhà ở.