Để đạt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 10.919 căn nhà ở xã hội, Hải Dương đang triển khai 17 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hải Dương, Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. 

Hải Dương: Nỗ lực triển khai các dự án nhà ở xã hội để đạt mục tiêu đến năm 2030 xây ít nhất gần 11.000 căn

Theo đó, 17 dự án nhà ở xã hội sắp triển khai tại tỉnh Hải Dương nằm trên địa bàn TP.Hải Dương, Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, cung ứng ra thị trường khoảng 5.860 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, người lao động và người có đủ điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. 

Có thể thấy Hải Dương đang nỗ lực triển khai các dự án nhà ở xã hội để đạt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 10.919 căn nhà ở xã hội. 

Tuy nhiên, theo khảo sát của Bất động sản ODT, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn nhiều vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý. 

Cụ thể, trong 17 dự án sắp triển khai tại tỉnh Hải Dương, mới chỉ có 3 dự án đã giao chủ đầu tư, còn 14 dự án chưa giao chủ đầu tư, và đang hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị triển khai đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2025. 

Trong 14 dự án có 3 dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, 1 dự án gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, 2 dự án chưa bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội, 2 dự án chậm tiến độ. 

Liên quan đến vấn đề này, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (phiên họp lần 4) tổ chức ngày 7/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đề nghị các sở, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá chi tiết nhu cầu nhà ở của người dân thuộc từng khu vực, làm căn cứ đề xuất triển khai xây dựng nhằm đáp ứng đúng nhu cầu nhà ở cho nhân dân, tránh lãng phí. 

Theo ông Lưu Văn Bản, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cần đáp ứng nhu cầu của địa phương, sắp xếp thứ tự ưu tiên để triển khai theo tính cấp thiết, nhu cầu thực tế, tránh đầu tư tràn lan. Trong đó, thành phố Hải Dương, Chí Linh, Cẩm Giàng và Kim Thành là những địa phương đang có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, cần tập trung đầu tư trước tiên. 

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phải tích cực tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch xây dựng, công tác nghiệm thu và bàn giao cho địa phương trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội. 

UBND tỉnh Hải Dương cũng đồng ý chủ trương cho phép lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại các lô đất nhà ở xã hội trên cơ sở cập nhật các quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 sửa đổi; thực hiện việc phê duyệt sau khi Luật có hiệu lực thi hành; đối với các lô đất nhà ở xã hội tai vị trí khác, giao UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu các quy định ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (nếu cần thiết) để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.