Hỏi: Gia đình ông Nguyễn Trọng Nguyên có 9.450 m2 đất nông nghiệp tai xã Esa, huyện Ea Kak, tỉnh Đắk Lắk đã hết hạn sử dụng. Gia đình ông Nguyên có thể gia hạn thời gian sử dụng đất không?

co-phai-gia-han-khi-het-thoi-han-su-dung-dat-nong-nghiep-khong

Có phải gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 Nghị định số  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi hết thời hạn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Do đó, nếu gia đình ông Nguyên có nhu cầu  xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì cần lập hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Ông Nguyên nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND&UBND huyện Ea Kar.

(Nguồn tổng hợp)