Trong cuộc họp mới đây với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết sẽ có động thái kiên quyết với những dự án đầu tư công chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu ra “tối hậu thư” với các dự án đầu tư công chậm triển khai

Ra “tối hậu thư” với các dự án đầu tư công

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư công đến tháng 12.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo tổng vốn ngân sách trong kế hoạch vốn năm 2020 do tỉnh quản lý là hơn 8.007 tỷ đồng, được bố trí cho 360 dự án. Trong đó, có đến 93% là vốn ngân sách của tỉnh giao. Tính đến thời điểm 21/12, đã có gần 4.600 tỷ đồng tiền vốn đã được tỉnh giải ngân, đạt 63% kế hoạch vốn năm 2020.

Được biết, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ chung trong khi được giao kế hoạch vốn lớn, cụ thể tại các địa phương như: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông, huyện Long Điền, huyện Đất đỏ, TP.Vũng Tàu…

Các nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do: sự yếu kém của đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát giá đất thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình; do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.

Đồng thời, do việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian; thủ tục thỏa thuận đấu nối mất nhiều thời gian; việc thực hiện các thủ tục thanh toán khối lượng, quyết toán các dự án hoàn thành của một số chủ đầu tư còn chậm; trong danh mục dự án đã hoàn thành, có một số dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác bàn giao đưa vào sử dụng và vận hành…

Với tư cách là người đứng đầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng là chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà lại các khâu của từng dự án. Khó khăn ở đâu, giải quyết ở đấy; vướng mắc chỗ nào, tháo gỡ chỗ đó nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lưu ý, sẽ kiên quyết với những dự án đầu tư công chậm triển khai. Cụ thể, UNBD tỉnh sẽ xem xét, đánh giá lại năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư để có giải pháp lâu dài phù hợp, hiệu quả; hoặc có thể xử lý hoặc loại bỏ các dự án đã có danh mục dự án đầu tư công nhưng thực hiện không hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng cũng sẽ bị tỉnh kiên quyết xử lý. Tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị, ban ngành đưa ra các đề xuất, hiến kế mới trong việc thực hiện các dự án đầu tư công để có sự điều chỉnh hợp lý…