Nhiều người đi mua đất thấy trên sổ đỏ ghi đất 2L. Tuy nhiên, để sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, bạn cần phải biết đất 2L là gì, quy định và thủ tục liên quan đến loại đất này.

tat-tan-tat-nhung-dieu-can-biet-ve-dat-2l

Đất 2L là gì?

Theo Quyết định số 499 QĐ/ĐC ngày 27/7/1995 của Tổng Cục địa chính, đất 2L là đất sử dụng với mục đích trồng lúa 2 vụ. Nói một cách khác, đất 2L là đất nông nghiệp hay đất ruộng 2 vụ.

Đất 2L có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đáp ứng những quy định sau, theo Điều 99 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

- Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 100, 101 và 102 của Luật này

- Người đang sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất

- Người đang sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành,…

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ gồm Đơn đăng ký cấp sổ đỏ, bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thửa đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi có đất. Thời gian giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thời gian được kéo dài thêm 10 ngày.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế như: lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Sổ đỏ, tiền sử dụng đất (nếu có), phí đo đạc (nếu có).

Có được phép xây nhà trên đất 2L không?

Do đất 2L là đất nông nghiệp sử dụng để trồng lúa 2 vụ nên việc xây dựng nhà ở hay những công trình trên đất này là vi phạm pháp luật. Theo điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Đất 2L có được đền bù khi bị thu hồi hay không?

Nhà nước có thể thu hồi đất bao gồm đất 2L đã cấp cho người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển đô thị, giao thông,… Tuỳ từng trường hợp mà nhà nước sẽ có chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý cho người dân.

Nhà nước sẽ giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất bị thu hồi.

Mức đền bù thu hồi đất ở mỗi địa phương là khác nhau, tuỳ thuộc vào bảng giá đất mà UBND tỉnh quyết định và ban hành.

(Tổng hợp bởi odt.vn)