Người mua tuyệt đối không được giao bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư. Nếu không có hợp đồng này, người mua có thể chịu nhiều thiệt hại.

nhung-thiet-hai-nguoi-mua-phai-ganh-khi-giao-ban-goc-hop-dong-mua-ban-can-ho-cho-chu-dau-tu

Hợp đồng mua bán căn hộ thường được lập thành nhiều bản, trong đó chủ đầu tư giữ từ 3 bản trở lên để lưu, làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ…và người mua được giữ 1 bản. Điều này đã được ghi rõ ràng trong hợp đồng.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chủ đầu tư lấy bản hợp đồng mua bán căn hộ gốc của khách hàng và lấy lý do là làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ. Việc làm nêu trên của chủ đầu tư hoàn toàn trái với thực tế và không đúng với những gì đã ghi trong hợp đồng.

Người mua nếu giao bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cho chủ đầu tư sẽ phải gánh nhiều thiệt hại.

Hợp đồng mua bán căn hộ là giấy tờ bắt buộc để làm thủ tục tạm trú

Nếu không có hợp đồng mua bán bản gốc, người mua không thể làm thủ tục tạm trú, xác định định mức nước, vay tiền… Đó là các quyền lợi mà người mua được hưởng.

Chứng minh quyền sở hữu căn hộ của người mua

Khi mua một căn hộ, người mua phải chờ chủ đầu tư làm thủ tục cấp sổ hồng. Trong thời gian này, hợp đồng mua bản căn hộ (bản gốc) là giấy tờ duy nhất chứng minh quyền sở hữu căn hộ của người mua.

Ràng buộc người bán phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng

Hợp đồng mua bán căn hộ là cơ sở pháp lý để ràng buộc các bên thực hiện nghĩa vụ của mình đã cam kế. Do đó, người mua có thể dựa vào hợp đồng này để bắt chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng.

Đề phòng rủi ro phát sinh

Việc giữ bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ là nhằm đảm bảo sự chắc chắn về pháp lý đối với người mua. Giấy tờ quan trọng này giúp người mua bảo vệ được quyền lợi của mình, phòng tránh những rủi ro phát sinh.

(Nguồn tổng hợp)