Việc mua lại nhà ở xã hội trái phép trong khi không thuộc diện được mua nhà ở xã hội chứa đầy rủi ro, thậm chí là người mua còn có nguy cơ mất trắng.

nguy-co-mat-trang-khi-mua-lai-suat-nha-o-xa-hoi

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nhiều người mua lại suất nhà ở xã hội của người khác để ở hoặc bán lại nhằm kiếm lợi nhuận. Dù là lý do gì, thì việc mua lại suất nhà ở xã hội cũng chứa đầy rủi ro cho người mua.

Thực tế, cho dù người mua đã trả đủ tiền nhưng về mặt pháp lý, căn hộ đó không thuộc về họ mà thuộc về người có suất mua nhà ở xã hội.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 62, Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội không được bán lại trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở. Việc xác định thời điểm dựa vào quy định về thanh toán trong hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư và các phiếu thu tiền cụ thể.

Do đó, người sở hữu suất nhà ở xã hội phải chờ tối thiểu 5 năm mới được quyền chuyển tên theo pháp lý. Ngoài ra, người bán sẽ đòi người mua phải chịu thêm nhiều khoản tiền vô lý khác thì mới đồng ý ký giấy tờ và làm thủ tục mua bán.

Vì pháp luật không thừa nhận việc mua lại suất nhà ở xã hội trước thời hạn 5 năm, người mua và người bán chỉ có thể ký kết giấy tờ tay mà hợp đồng này về mặt pháp lý hoàn toàn vô hiệu.

Qua phân tích trên có thể thấy việc mua lại nhà ở xã hội trái phép tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí có nguy cơ mất trắng.

Lời khuyên cho người mua

Mọi người cần nắm vững những quy định cơ bản khi mua nhà ở xã hội.

Căn cứ vào Luật nhà ở 2014, nhà ở xã hội không được bán lại trong thời hạn tối thiểu là 5 năm. Do đó, nếu trong thời hạn 5 năm, khi đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, nếu đơn vị này không mua với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Trong trường hợp người mua không thuộc diện đối tượng được mua nhà ở xã hội, người mua phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế. Trước khi thực hiện việc giao dịch nhà ở thì chủ sở hữu nhà ở xã hội phải lập hồ sơ nộp Văn phòng đăng ký đất đai để xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 về thu tiền sử dụng đất. Người mua phải chờ hết thời hạn 5 năm mới được quyền đổi sang tên mình.

(Nguồn tổng hợp)