Khi bị sai số thuế, người dân có thể khiếu nại để hoàn lại tiền nhưng khi kê khai sai giá chuyển nhượng nhà đất, người dân có thể bị cấu thành tội trốn thuế không?

cach-xu-ly-khi-sai-so-thue-va-ke-khai-sai-gia-chuyen-nhuong-nha-dat

Hoàn lại tiền khi phải nộp thuế cao hơn mức thực tế

Khi bị sai số thuế hoặc nói cách khác, với trường hợp phải đóng thuế cao hơn mức thực tế, người dân có quyền làm thủ tục để hoàn trả số tiền chênh lệch. Nếu cơ quan thuế bắt người dân phải đóng thuế mới thì mới được trả lại tiền, thì người dân có thể làm đơn khiếu nại bở cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết khiếu nại để ra quyết định hoàn thuế, không yêu cầu người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc nộp thuế lần nữa theo thông báo mới rồi mới cho hoàn số thuế cũ.

Hồ sơ để hoàn thuế, phí cần phải chuẩn bị gồm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 của Bộ Tài chính và các tài liệu kèm theo (nếu có).

Nộp thuế thiếu có bị cấu thành tội trốn thuế không?

Theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: “Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội được quy định tại Điều 153 đến Điều 160, Điều 164, từ Điều 193 đến Điều 196, Điều 230, Điều 232, Điều 233, Điều 236 và Điều 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm”.

Ngoài ra theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 thì người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Điều 108 của Luật quản lý thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy đinh tại Điều 161 của BLHS. Tuy nhiên, hành vi kê khai giá chuyển nhượng nhà đất thấp hơn giá quy định lại không được nêu trong Điều 108 Luật quản lý thuế.

Do đó, hành vi kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá quy định ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không phải là hành vi trốn thuế và không cấu thành tội trốn thuế.

Cơ quan quản lý thuế nơi có bất động sản có trách nhiệm  xác định số thuế mà người dân phải nộp theo nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận mua bán dân sự của người dân, nhưng mức giá đó không được thấp hơn giá do Nhà nước quy định. Khi xảy ra trường hợp người dân nộp thiếu thuế, Chi cục thuế nơi có bất động sản sẽ thông báo cho người đóng thuế biết sự nhầm lẫn đó và đề nghị nộp bổ sung số thuế còn thiếu.

(Tổng hợp bởi odt.vn)