Ông Hạnh có một ngôi nhà đang cho thuê với thời hạn hợp đồng là 1 năm. Do cần tiền gấp nên ông Hạnh muốn bán ngôi nhà này. Tuy nhiên, khi ông Hạnh thông báo việc bán nhà, khách thuê đã không đồng ý và đòi kiện ra toà. Trong trường hợp này, việc làm của ông Hạnh là đúng hay sai?

ban-nha-khi-dang-cho-thue-co-hop-phap-khong

Có được bán nhà đang cho thuê hay không?

Điều 165 Bộ luật dân sự 2005 quy định “Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.

Việc bán nhà là quyết định của chủ nhà, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác, chỉ cần đảm bảo không gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong trường hợp này chính là người cho thuê nhà.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 127 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về việc đảm bảo lợi ích giữa bên thuê nhà và bên cho thuê “Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn”.

Bên cạnh đó, trong trường hợp hợp đồng cho thuê nhà chưa hết hạn, chủ sở hữu nhà ở muốn chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác thì phải đảm bảo chủ sở hữu nhà ở mới tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, theo Khoản 2 Điều 133 của Luật này.

Theo những quy định trên, việc bán nhà đang cho thuê là hợp pháp khi chủ sở hữu nhà ở thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người thuê nhà, bao gồm việc thông báo về việc bán nhà và đảm bảo người thuê nhà có thể tiếp tục được thuê nhà trong thời hạn hợp đồng.

Nếu chủ sở hữu nhà ở vi phạm và gây thiệt hại cho bên thuê nhà thì bên thuê có quyền khởi kiện ra toà án để yêu cầu được bồi thường.

(Tổng hợp bởi odt.vn)