Khi thị trường trầm lắng vì dịch bệnh là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư chờ cơ hội để đầu tư vào các dự án đất nền giá rẻ. Tuy nhiên, một yếu tố tiên quyết là chủ đầu tư cần phải thận trọng để không đầu tư nhầm vào dự án không đủ điều kiện pháp lý.

4-buoc-nhan-dien-mot-du-an-dat-nen-thieu-dieu-kien-phap-ly

Để tránh tình trạng mất trắng khi đầu tư vào một dự án đất nền thiếu điều kiện pháp lý, dưới đây là 4 bước giúp nhận biết một dự án không đủ điều kiện pháp lý.

Hồ sơ pháp lý dự án không đầy đủ

Nếu một dự án có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh thì phải có đủ các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ đầu tư; Văn bản thể hiện khu đất nền dự án đó được cơ quan có thẩm quyền giao đất; Quy hoạch chi tiết 1/500 (đối với dự án quy mô lớn hơn 5ha) hoặc quy hoạch chi tiết mặt bằng 1/500 (đối với dự án quy mô nhỏ hơn 5ha); Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (nếu dự án có tổng vốn đầu tư hạ tầng trên 15 tỷ); và Giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Thông qua những giấy tờ, văn bản trên, nhà đầu tư không chỉ biết về cơ sở pháp lý của dự án mà còn tìm hiểu được những thông tin như chỉ tiêu về xây dựng của dự án, quy hoạch tổng thể mặt bằng của dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể đánh giá được năng lực của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chưa hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng

Khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ rõ chủ đầu tư dự án muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền thì phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó là việc hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, chủ đầu tư cần phải hoàn thành việc xây dựng các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm điện, nước, thoát nước, thu gom rác thải; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân để xây dựng nhà ở.

Do đó, để kiểm tra đất nền dự án có đảm bảo cơ sở pháp lý hay không, nhà đầu tư cần phải kiểm tra việc đầu tư xây dựng hạ tầng của chủ đầu tư dự án.

Đất đang vướng tranh chấp

Đất vướng tranh chấp tức là đã không đảm bảo đủ điều kiện để chuyển nhượng sử dụng đất và không được quyền chuyển nhượng sử dụng đất, theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Do đó, khi kiểm tra cơ sở pháp lý của dự án, nhà đầu tư cần phải chắc chắn rằng đất nền dự án không vướng tranh chấp.

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin này tại cơ quan có thẩm quyền hay tra cứu thông tin trên mạng nhờ vào phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể hỏi thông tin từ môi giới hoặc hỏi người dân địa phương sống xung quanh khu vực đó.

Chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án

Khi đầu tư vào một dự án đất nền, nhà đầu tư cần hỏi chủ dự án cho xem giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án. Cụ thể, chủ đầu tư cần phải nộp các khoản phí như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và các khoản phí liên quan đến quan đất đai (nếu có)…

Nếu chủ đầu tư không thực hiện đủ các nghĩa vụ tài chính trên thì dự án không đủ pháp lý để chuyển nhượng. Hơn nữa, bạn không nên rót tiền cho dự án mà chủ đầu tư cho thấy năng lực tài chính yếu kém, thiếu kinh nghiệm và uy tín kinh doanh.