Đó là khẳng định của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4221/BXD-TTr ngày 28/8/2020 trả lời về vấn đề kiểm tra, rà soát việc xây dựng trái phép, việc phân lô bán nền đang diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương trên cả nước như hiện nay.

Xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với hành vi phân lô bán nền trái phép

Xử lý dựa trên quy định pháp luật

Thời gian sắp tới Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của mình thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình ngay từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành và cả quá trình đưa vào sử dụng. Trường hợp phát hiện ra vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với những cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nhưng lại để xảy ra sai phạm mà không xử lý, xử lý không kịp thời, không triệt để hay có hành vi bao che, dung túng, Bộ sẽ có các biện pháp kỷ luật.

Cũng theo công văn này, Bộ Xây dựng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành thực thi nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm trật tự xây dựng thông qua Nghị định số 139 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Trong đó quy định rất rõ về hình thức xử phạt cũng như biện pháp khắc phục đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng như: Thi công không đúng với nội dung trong giấy phép xây dựng được duyệt; xây dựng không phép đối với trường hợp bắt buộc phải có giấy phép xây dựng; xây dựng không đúng với thiết kế được cấp, được thẩm định.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo kế hoạch và quy hoạch tại các khu vực được nâng loại. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan đang khiển trương nghiên cứu thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng vì Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 để thắt chặt các điều, khoản về phân lô, bán nền.

(Tổng hợp bởi odt.vn)