Theo kết luận thanh tra của TP.HCM, giai đoạn từ năm 2016 – 2019, quận Thủ Đức đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Chính vì vậy, UBND TP.HCM đã ra quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch quận Thủ Đức.

Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức về sai phạm trong quản lý đất đai

Hàng loạt sai phạm trong giai đoạn 2016 - 2019

Một trong những sai phạm đáng chú ý nhất của quận Thủ Đức trong giai đoạn 2016 – 2019 phải kể đến việc lập và trình kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận Thủ Đức lên UBND thành phố chậm tiến độ theo quy định. Sai phạm này đã được nêu trong kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc UBND TP.HCM chậm về công tác lập, trình và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Tiếp theo đó, kế hoạch sử dụng đất hàng năm (giai đoạn từ năm 2016 – 2018) đối với chỉ tiêu đất ở mà UBND quận Thủ Đức xây dựng không phù hợp với với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Việc thêm “Kế hoạch hiệu chỉnh theo kết quả kiểm kê” để so sánh đánh giá kết quả thực hiện trong năm, không đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch được duyệt, là không chính xác và không đúng quy định tại Thông tư số 29/2014 của Bộ TN-MT.

Sai phạm trên dẫn dến việc không kiểm soát được số liệu tăng / giảm. Đồng thời, những chỉ tiêu như: diện tích đất phát triển hạ tầng còn thiếu khoảng 274ha; diện tích đất nông nghiệp vẫn còn khoảng 437ha chưa có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất… chưa đảm bảo khả năng thực hiện theo quy hoạch đến năm 2020.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, các nguyên tắc kiểm kê, thống kê đã không được UBND quận Thủ Đức thực hiện đúng và chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc thực hiện biểu kiểm kê diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính theo quy định.

Căn cứ theo kết quả kiểm kê đất đai của quận Thủ Đức, diện tích đất ở so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có tăng. Tuy nhiên, địa phương này đã không thuyết minh nguyên nhân tăng và cũng không kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn, Quận Thủ Đức chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tiến độ cho Sở Tài nguyên và  Môi trường. Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì còn hồ sơ UBND phường không có kết quả xác nhận về việc đã thực hiện xong thủ tục niêm yết và gửi về Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh quận Thủ Đức...

Theo thông kế, số vụ xây dựng không phép tại quận Thủ Đức giai đoạn năm 2016 – 2017 có giảm. Tuy nhiên, đến năm 2018, số vụ xây dựng không phép bắt đầu tăng trở lại và cho đến năm 2019 tiếp tục tăng cao (chiếm hơn 50% tổng số vụ việc của 3 năm 2016, 2017 và 2018 cộng lại).

Có 104 trường hợp vi phạm trận tự xây dựng phát sinh trên địa bàn quận Thủ Đức từ tháng 8 – 12/2019, có giảm so với thời điểm trước đó. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm chưa khẩn trương, triệt để. Đến nay vẫn còn một số vụ việc vi phạm chưa thực hiện xong.

Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu

Trước những sai phạm trên, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn, làm rõ vi phạm của các cá nhân / tập thể liên quan để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, không để phát sainh sai phạm khó khắc phục…

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ được UBND thành phố giao trách nhiệm kiểm điểm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, với vai trò là người đứng đầu để xảy ra tình trạng xây dựng không phép gia tăng trong năm 2018 và 2019; vai trò tổ trưởng tổ công tác đã cho tách thửa đất chưa được thoả thuận chỉ tiêu quy hoạch đô thị kiến trúc.

Cuối cùng, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, rà soát lại công tác thống kế đất đai, kết quả kiểm kê, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND quận Thủ Đức. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm về công tác thẩm định trình UBND TPHCM duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận Thủ Đức.

(Tổng hợp bởi odt.vn)