Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Bộ TN&MT yêu cầu các tỉnh, thành phố đôn đốc công tác kiểm kê đất đai

Nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết tháng 8/2020, toàn quốc mới chỉ có 14 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố hoàn thành và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Cụ thể là các tỉnh, thành phố như: Long An, Cà Mau, Ninh Thuận, Thái Bình, An Giang, Bình Phước, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Tiền Giang.

Còn lại 49 tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo kết quả kiểm kê. Trong đó có 12 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê cấp huyện gồm: Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang. Và 5 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê ở cấp xã, bao gồm: Kiên Giang, Nghệ An, Hòa Bình, Yên Bái và Hà Giang.

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng. Nếu chậm hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của cả nước.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường - ông Lê Minh Ngân đã ký ban hành công văn số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quyết liệt và khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trong thời gian sớm nhất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 cấp tỉnh nhưng chưa gửi báo cáo kết quả kiểm kê cần khẩn trương kiểm tra, rà soát hoàn thiện sản phẩm các cấp, gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của tỉnh, thành phố về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đối với các địa phương chưa hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 cấp xã, cấp huyện, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tập trung lực lượng khẩn trương thực thiện, đôn đốc, kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trong trường hợp đến hạn mà các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 đến Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải cáo cáo tiến độ thực hiện đến hạn. Trong báo cáo cũng cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc, đồng thời đưa ra giải pháp, kế hoạch để hoàn thành công việc được giao.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương thực hiện cập nhật ngay dữ liệu kết quả kiểm kê đất đai các cấp đã được chỉnh sửa, hoàn thiện lên hệ thống phần mềm TK-Online theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai.

(Tổng hợp bởi odt.vn)