Liên quan đến việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch, cử tri TP.HCM đã gửi kiến nghị đến bộ, ngành rà soát và thực hiện công bố công khai để người dân nắm bắt và giám sát.

Kiến nghị công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM tồn tại nhiều quy hoạch, dự án treo chưa thực hiện. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân địa phương. Chính vì vậy, cử tri TP.HCM đã có kiến nghị gửi tới Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng lại việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã công bố. Đồng thời, công khai các thay đổi, hủy bỏ quy hoạch treo lên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt và giám sát.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn làm rõ một số nội dung và đưa ra giải pháp. Theo đó, Bộ thừa nhận có tình trạng quy hoạch treo hay dự án treo. Nguyên nhân do không thực hiện hoặc tổ chức thực hiện quy hoạch chậm đối với đất công trình hạ tầng công cộng, cây xanh.

Đây là hiện tượng không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, quyền lợi hợp pháp của người dân như cử tri đã nêu mà còn giảm chất lượng của đô thị, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong xã hội, Bộ cho hay.

Giải pháp cụ thể

Chịu trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sau: 

Một là, đề xuất với đơn vị có thẩm quyền ban hành các quy định để thu hút đầu tư xã hội hóa và đa dạng hóa hình thức đầu tư (PPP, BT…) cho việc đầu tư các công trình xã hội như giao thông, y tế, giáo dục, công viên và cây xanh.

Hai là, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Ba là, tăng cường kiểm tra, rà soát công tác thực hiện quy hoạch để phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm như: Thu hồi các dự án chậm tiến độ; xử lý các cán bộ làm thiệt hại cho Nhà nước, chủ đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Bốn là, rà soát để điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã hết hạn, không còn tính khả thi; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch và công khai theo đúng quy định; lập kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt là lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng.

Năm là, xây dựng chương trình quản lý chất lượng và phát triển đô thị; nâng cao kiến thức về quy hoạch và quản lý đất đai cho người dân, doanh nghiệp bằng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch.

Hiện nay, để tăng cường tính công khai của quy hoạch đã được duyệt, Bộ đã xây dựng và đưa vào vận hành thành công Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng. Thông tin mà mọi người có thể tra cứu là dữ liệu quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước, chi tiết đến từng tỉnh, thành phố.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin này. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đăng tải, cập nhật đầy đủ thông tin quy hoạch để người dân thuận tiện theo dõi và giám sát việc thực hiện.

(Tổng hợp bởi odt.vn)