Trong thời gian tới, các hoat động đầu tư, xây dựng và kinh doanh các loại hình căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) và biệt thự nghỉ dưỡng trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được tăng cường quản lý.

Hà Nội sẽ siết chặt việc quản lý condotel, officetel, resort villa

Siết chặt quản lý hơn nữa

Mới đây UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công văn số 4088 có nội dung chính về việc tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch. UBND.TP giao các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo.

Theo đó, về việc kiểm soát đối với các nhà đầu tư, cá nhân xây dựng condotel, resort villa thực hiện có đúng pháp luật hay không được giao cho Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội. Sở này cũng đồng thời phải xem xét và kiểm soát thật chặt các dự án có đề xuất chuyển đổi từ mô hình du lịch không có lưu trú sang mô hình nhà ở.

Đối với các công trình xây dựng và các hoạt động liên quan tới công tác thi công, thiết kế, thẩm định của các chủ đầu tư dự án, TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm soát và tăng cường quản lý nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn, xử lý các sai phạm từ đầu, tránh để tình trạng xử lý khi sự đã rồi.

Đối với các dự án đã được phê duyệt, giao Sở Tài Nguyên và Môi trường rà soát về việc giao đất, cho thuê đất nhằm xác định mục đích và thời hạn sử dụng đất.

Về khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cũng như quá trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch của các dự án condotel, resort villa, Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội kiểm soát và thẩm định.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình condotel, officetel... nếu thấy có các dấu hiệu bất thường hoặc kinh doanh trái quy định cần phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)