Việc xin giấy phép xây dựng là một bước rất quan trọng trước khi tiến hành xây dựng, thi công các công trình. Tuy nhiên, xin giấy phép xây dựng mất bao lâu? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

1. Giấy phép xây dựng là gì? Giấy phép xây dựng có bao nhiêu loại 

Giấy phép xây dựng là gì Giấy phép xây dựng có bao nhiêu loại 

Theo Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng là một văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo di dời công trình. Nói một cách khác, đây là một hình thức pháp lý mà nhà nước cho phép tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công trình hoặc nhà cửa. 

Giấy phép xây dựng có hai loại, là giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn. 

 • Giấy phép xây dựng có thời hạn: Loại giấy phép dành cho các cá nhân hay tổ chức đang có nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ. Giấy phép này có hiệu lực trong khoản thời gian nhất định. Có thể gia hạn, nhưng chỉ gia hạn 2 lần, mỗi lần cách nhau 12 tháng. 
 • Giấy phép xây dựng theo giai đoạn: Loại giấy phép này dành cho cá nhân hoặc tổ chức đang có nhu cầu xây dựng các công trình liên kết nhau. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép này cho từng phần công trình hoặc từng công trình thuộc một dự án đang trong giai đoạn thi công. 

2. Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu?

xin giấy phép xây dựng mất bao lâu

Thông thường, các loại giấy phép xây dựng sẽ được cấp trong khoảng thời gian dao động từ 1 đến 2 tháng, sau khi làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng. Thời hạn cụ thể được quy định như sau:

 • Kể từ ngày nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, trong vòng 7 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra và thẩm định hồ sơ. 
 • Thời hạn nhận phản hồi của cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là 12 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. 
 • Thời hạn để hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng.
 • Đối với giấy phép có thời hạn cho các công trình riêng lẻ, thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. 
 • Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ muốn có thêm thời gian để kiểm tra và xác minh thì chỉ được gia hạn thêm không quá 10 ngày, kể từ ngày hết hạn. Cơ quan có chức năng cần thông báo việc gia hạn tới chủ đầu tư xây dựng và phải được cơ quan quản lý chấp thuận việc gia hạn. 
 • Trường hợp đã cấp giấy phép nhưng bị mất hoặc gia hạn thêm thì thời gian nhận lại giấy phép xây dựng là 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng 

 • Nhà ở riêng lẻ: 50.000/giấy phép 
 • Các công trình khác: 100.000/giấy phép 
 • Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000/giấy phép 

Mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng ở một số tỉnh thành:

 • Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ: Hà Nội (75.000/giấy phép); Đà Nẵng (50.000/giấy phép); Hồ Chí Minh (50.000/giấy phép)
 • Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng mới đối với các công trình khác: Hà Nội (150.000/giấy phép); Đà Nẵng (100.000/giấy phép); Hồ Chí Minh (100.000/giấy phép)
 • Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: Hà Nội (15.000/giấy phép); Đà Nẵng (10.000/giấy phép); Hồ Chí Minh (10.000/giấy phép)

4. Các cơ quan được cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở

Các cơ quan được cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở

Tuỳ thuộc vào loại công trình, nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép xây dựng sẽ khác nhau. 

Cụ thể, đối với các công trình xây dựng như công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; những công trình tôn giáo, di tích lịch sử - văn hoá, tượng đài..., cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền.

Đối với các công trình nhà riêng lẻ trong các đô thị hoặc những công trình thuộc địa giới hành chính quản lý của huyện quản lý, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là Uỷ ban nhân dân cấp huyện trực thuộc. 

Đối với các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư nông thôn có quy hoạch xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp xã trực thuộc sẽ cấp giấy phép xây dựng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ phê duyệt.