Đến ngày 30/4/2025, TP.HCM sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án nhà ở xã hội với quy mô 35.000 căn. TP.HCM cũng đã và đang chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng các dự án nhà ở xã hội. 

TP.HCM:  Tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án NƠXH

Để thực hiện tốt Đề án của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, các địa phương trên cả nước đã và đang không ngừng tập trung xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, TP.HCM đã thông qua chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 69.700 đến 93.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ phát triển khoảng 26.200 - 35.000 căn. Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM sẽ xây dựng khoảng 43.500 - 58.000 căn NƠXH. 

Về kết quả thực hiện, từ năm 2021 đến quý I/2024, TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 20.000m2, cung ứng ra thị trường khoảng 865 căn hộ.

Hiện, TP.HCM đang thi công 5 dự án NƠXH với quy mô 3.714 căn và 1 dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô 1.040 căn. 

Trước đó, TP.HCM đã xây dựng, và đưa vào sử dụng 19 dự án NƠXH với tổng diện tích đất 24,67ha với quy mô 14.954 căn hộ trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án nhà ở xã hội (bao gồm các dự án đang thi công) với quy mô khoảng 35.000 căn nhằm đảm bảo các dự án đầy đủ điều kiện để triển khai xây dựng. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án cần thực hiện trước ngày 30/4/2025. 

Theo Bất động sản ODT tìm hiểu, hiện các dự án NƠXH tại TP.HCM gặp khó khăn liên quan đến 5 nhóm vấn đề lớn, gồm: công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, công tác quy hoạch, các dự án đầu tư công, công tác đấu thầu và tài chính. 

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội, TP.HCM đã tổ chức 10 cuộc họp trong năm 2023 và 5 cuộc họp trong năm 2024. Từ đó, giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện.