Mặc dù giá đất không ngừng tăng lên và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng UBND TP.HCM vẫn đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) cho năm 2021 như năm 2020.

TP.HCM đề xuất không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 được UBND TP.HCM đồng ý giữ nguyên như năm 2020 (được quy định tại quyết định 03/20201 QĐ-UBND ngày 16/01/2020).

 Ý kiến này dựa trên đề xuất của Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên & Môi trường, cũng như ý kiến thống nhất của các sở, ngành, TP.Thủ Đức và UBND các quận, huyện trên địa bàn.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính giao nhiệm vụ hoàn chỉnh hồ sơ, trình phương án đã chọn để tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét. Dựa trên cơ sở này, tại kỳ họp gần nhất, UBND TP.HCM sẽ báo cáo lên HĐND thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

Trong thời gian chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện vẫn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020. Riêng tại TP. Thủ Đức (được sáp nhập từ quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9) sẽ căn cứ theo ranh địa giới hành chính của các khu vực như năm 2020 để áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Trước đó, vào hồi tháng 3, Sở Tài chính TP.HCM đã cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2021 với 2 phương án như sau: Thứ nhất, giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2020; thứ hai, tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,5.

Trên thực tế, mặc cho dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, giá bất động sản TP.HCM không hề giảm mà còn tăng ở nhiều phân khúc. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM dự báo, do nhiều yếu tố tác động, giá đất tại TP.HCM sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giá đất trên thị trường không ngừng tăng, Sở Tài chính cho rằng có thể gây thất thu ngân sách nếu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 không tăng, thấp hơn giá giao dịch thị trường nhiều lần.

Bên cạnh đó, việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất cũng không tác động nhiều đến một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ riêng như giãn nộp tiền thuê đất hoặc giảm 15% nếu thuê đất Nhà nước theo các Nghị quyết.

Trên cơ sở góp ý với 18 trên tổng số 24 đơn vị đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất cho năm 2021 như năm 2021, Sở Tài Chính đã lựa chọn phương án này để báo cáo xin phê duyệt của UBND TP.HCM