Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020 có sự khác nhau giữa cá nhân và tổ chức. Ngoài ra còn có một số điểm cần lưu ý.

thu-tuc-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-nam-2020-ra-sao

 Đối với cá nhân và hộ gia đình

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm có: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Một số trường hợp cần phải xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Các cá nhân và hộ gia đình nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn 3 ngày, nếu hồ sơ có vấn đề hoặc chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ hướng dẫn người nộp bổ sung và điều chỉnh hồ sơ đúng quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn không quá 15 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Đối với tổ chức

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm có: Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản...

Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện và trả kết quả là 25 ngày.

(Nguồn tổng hợp)