UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với tống mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

thanh-hoa-thanh-lap-cum-cong-nghiep-100-ty-dong

Ảnh minh hoạ.

Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên tại huyện Thọ Xuân

Theo đó, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, diện tích khoảng 20ha. Các ngành nghề hoạt động tại cụm công nghiệp này gồm: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày... và các ngành nghề khác có liên quan.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án xây dựng Cụm công nghiệp Thọ Nguyên như sau:

Từ Quý III - Quý IV/2020, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500;

Từ Quý IV/2020 - Quý I/2021 hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở;

Từ Quý I/2021 - Quý IV/2021 hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Quý IV/2021 khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp;

Từ Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp.

Sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án sản xuất kinh doanh sẽ đi vào hoạt động.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân; chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với ở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân và các ngành, đơn vị có liên quan giám sát việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất trong phạm vi ranh giới Cụm công nghiệp Thọ Nguyên của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Từ đó, triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và sử dụng dịch vụ hạ tầng theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp bởi odt.vn)