UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quyết định xây dựng kế hoạch hành động để phát triển khu phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) thành Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. Tương lai trở thành khu vực dẫn dắt các hoạt động kinh tế tri thức (như đào tạo, sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao) của thành phố nói riêng và toàn bộ vùng đô thị TP.HCM nói chung.

Lên kế hoạch xây dựng khu đô thị phía Đông TP.HCM

Nhiệm vụ và giải pháp

Đối với công tác quy hoạch phát triển đô thị, dựa vào kết quả cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM” để lập và phê duyệt: Quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết các trung tâm đổi mới sáng tạo; quy hoạch phân khu điều chỉnh; quy hoạch khu vực phát triển trọng điểm; quy hoạch tổng thể thành phố phía Đông; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Đồng thời, nghiên cứu các quy định trên nhiều lĩnh vực khác liên quan đến đô thị như: Quy hoạch tích hợp, chính sách nhà ở, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, cách thức tạo quỹ đất, quản lý nước, chống ngập và tài chính đô thị. Kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân để phục vụ công tác điều hành của UBND, ứng dụng vào quá trình kiến tạo thành công đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Ngoài ra cần xây dựng và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vào tháng 12/2021 gồm: Chất lượng đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế hạ tầng xã hội tiên tiến, hạ tầng kỹ thuật thông minh, công trình thân thiện môi trường.

Đối với công tác quản lý phát triển đô thị: Một là, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với Đề án đô thị thông minh thành phố và kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM. Hai là, trên nền tảng của hệ thống thông tin địa lý, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý dùng chung cho cơ sở hạ tầng, tài nguyên môi trường, nguồn lực đất đai tại địa bàn 3 quận. Ba là, xây dựng hệ thống thu thập, phân tích và phát triển các ứng dụng hỗ trợ giao thông công cộng; thành lập Trung tâm thông tin giao thông đô thị.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức lập kế hoạch, danh mục, khái quát đầu tư hạ tầng giao thông phù hợp theo định hướng đô thị sáng tạo. Cụ thể: Mở rộng và kết nối mạng lưới giao thông đường sắt 3 quận; kéo dài tuyến metro số 1 nối liền với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; tìm giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng, phải đáp ứng được 60% nhu cầu đi lại của người dân vào năm 2024.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thực hiện Đề án phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo gắn với chương trình chuyển đổi số của TP. Phát triển mạng lưới giao thông đường thủy để kết nối với mạng lưới sông lớn và điều hướng các hành lang kênh rạch lớn. Nghiên cứu thực hiện công viên ven sông rạch, không gian mở theo quy hoạch, xây dựng hành lang marathon 42km dọc bờ sông... Nghiên cứu phát triển thương mại và hạ tầng thương mại, dịch vụ tại các khu vực trọng điểm.

Với mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp nói trên, UBND TP.HCM đã bàn giao cụ thể cho từng Sở, ban, ngành quận thực hiện.

(Tổng hợp bởi odt.vn)