UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Nham Thạch, tại địa bàn xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Diện tích của cụm công nghiệp trên 16,8ha.

thanh-hoa-sap-co-cum-cong-nghiep-hon-168ha

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng số vốn đầu tư hạ tầng của dự án Cụm Cụm công nghiệp Nham Thạch do Công ty Cổ phần thủy sản VINATOM làm chủ đầu tư là khoảng 100 tỷ dồng. Đây là cụm công nghiệp với những ngành hoạt động chủ yếu gồm: Chế biến thủy sản, dược phẩm, thực phẩm, điện tử, may mặc,  công nghiệp phụ trợ và các ngành liên quan.

Tiến độ thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn

Trong đó, giai đoạn 1: từ quý II/2020 đến quý I/2021 đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 9,0ha; hoàn thành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư; quy hoạch chi tiết; báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công Cụm công nghiệp; thuê đất đợt 1 với diện tích 9,0ha. Triển khai xây dựng hạ tầng từ quý II/2021 đến quý III/2021.

Giai đoạn 2: Quý I/2022, hoàn thiện thủ tục xin thuê đất còn lại của dự án. Từ II/2022 đến quý IV/2023, xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 7,8ha còn lại của dự án và thực hiện đầu tư.

(Tổng hợp bởi odt.vn)