UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở Xây dựng xem xét, đề xuất gộp phần Khu đô thị và Khu du lịch thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân thành 1 dự án tổng thể để tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

binh-dinh-lua-chon-nha-dau-tu-khu-do-thi-va-du-lich-sinh-thai-diem-van

Lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất. Đồng thời, tổ chức công bố thông tin và triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân theo quy định.

Thời gian hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 10/6/2020.

Dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân thuộc địa bàn thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích dự án khoảng 177ha.

Phân khu sử dụng đất dự án được chia làm 3 tiểu khu, gồm tiểu khu 1 là khu đô thị diện tích 79ha; tiểu khu 2 là khu du lịch sinh thái với diện tích 59ha; và tiểu khu 3 là khu cây xanh, hành lang thoát lũ và hạ tầng kỹ thuật khác.

(Tổng hợp bởi odt.vn)