UBND tỉnh Thanh Hoá vừa mới ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030.

thanh-hoa-dieu-chinh-mo-rong-quy-hoach-xay-dung-do-thi-hai-tien

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị Hải Tiến

Theo đó, khu vực quy hoạch có diện tích 2.600ha, thuộc phạm vi ranh giới các xã như Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Trường và một phần các xã Hoằng Phụ, Hoằng Thanh, Hoằng Phong. Quy mô dân số đến năm 2030 là 60.000 người. Quy mô dân số hiện trạng là 27.989 người.

Việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030 nhằm phát triển đô thị loại V, khiến đô thị Hải Tiến trở thành trọng điểm du lịch biển của tỉnh với các loại hình du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Đồng thời, trở thành một trung tâm dịch vụ - thương mại, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản, dịch vụ và hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Quy hoạch còn cải tạo, mở rộng không gian đô thị theo hướng Tây và Nam, kết nối với TP. Sầm Sơn để trở thành du lịch ven biển từ Hải Sơn đến Nghi Sơn.

Dự kiến năm 2030, đô thị Hải Tiến sẽ phát triển du lịch biển gắn với các thành phần kinh tế đô thị, phát triển toàn diện kinh tế đô thị theo hướng hình thành đô thị loại IV.

Về hình thái đô thị ven biển, tỉnh sẽ phát triển đô thị Hải Tiến theo hướng du lịch sinh thái bền vững.

Trong đó, chia đô thị Hải Tiến thành 4 phân khu chức năng, gồm: Khu A với tính chất là một khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp ven núi, du lịch cộng đồng và cảng tổng hợp Hoằng Trường; khu B với tính chất là một khu trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển; khu C với tính chất là một khu dân cư trung tâm đô thị; và khu D là Quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Nam Hải Tiến.

Về các khu chức năng đô thị, đô thị Hải Tiến sẽ gồm các khu như: hệ thống cây xanh, mặt nước, không gian mở; hệ thống trung tâm hành chính đô thị, trung tâm chuyên ngành; các khu dân cư đô thị; khu khai thác chế biến, nuôi trồng thuỷ sản và neo đậu tàu thuyền; các công trình tôn giáo, tín ngưỡng; khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí…

Ngoài ra, để phát triển toàn diện, trong thời gian tới, đô thị Hải Tiến cũng sẽ phát triển và cải tạo hạ tầng kỹ thuật như giao thông khu vực đô thị, giao thông đối ngoại, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc…

Được biết, từ năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá thành đô thị loại V với tổng quy mô diện tích 590ha, quy mô dân số đến năm 2025 dự kiến khoảng 14.000 người.

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của đô thị Hải Tiến, đến nay các chỉ tiêu, tiêu chí của quy hoạch đô thị ban đầu không còn phù hợp với tình hình hiện tại, đòi hỏi việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch đô thị.

Có thể thấy, quy hoạch điểu chỉnh và mở rộng lần này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị Hải Tiến, hướng tới đa ngành kinh tế và lấy du lịch làm trọng tâm.