Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Hiệp Thạnh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam.

tay-ninh-dau-tu-xay-dung-khu-cong-nghiep-hiep-thanh

Bổ sung Khu công nghiệp Hiệp Thạnh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Theo đó, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh có quy mô diện tích khoảng 573,81ha được đầu tư xây dựng tại ấp Đá Hàng và ấp giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư dự án thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu công nghiệp Hiệp Thạch trên cơ sở thay đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hiệp Thạnh cũ và sử dụng chỉ tiêu đất công nghiệp đã dừng triển khai giai đoạn 2 của các khu công nghiệp Thanh Điền và Chà Là. Khu công nghiệp Hiệp Thạnh cũ tại ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh với quy mô 250ha được bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh vào tháng 5/2010 và cuối năm 2010 được tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, do đầu tư không hiệu quả nên đầu năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản thu hồi chủ trương này.

Còn quy hoạch giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Thanh Điền với quy mô 166ha thuộc huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Chà Là với quy mô 158ha thuộc huyện Dương Minh Châu cũng đã bị tạm dừng do gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Được biết, việc chuyển đối ví trí và tăng quy mô diện tích Khu công nghiệp Hiệp Thạnh mới sẽ không gây ảnh hưởng tới chỉ tiêu đất quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, vị trí quy hoạch của Khu công nghiệp Hiệp Thạnh mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thu hút được các nhà đầu tư trong tương lai.

Hiện, tỉnh Tây Ninh có 6 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. Trong đó, quy mô diện tích đất tự nhiên của các khu công nghiệp là 3.969ha. Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 2.540ha. Diện tích đất đã cho thuê là 1.516,60ha, tỷ lệ lấp đầy gần 60%.

Từ đầu năm 2021 đến nay các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thu hút được 348,5 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có hai dự án cấp mới với số vốn đăng ký 16,5 triệu USD và hai dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 352 triệu USD.

Các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bản tỉnh Tây Ninh cũng đã thu hút 362 dự án đầu tư trong vàn ngoài nước, tạo ra việc làm cho 130.500 người lao động.