Sau gần một năm thực hiện quy định tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực tế đã cho thấy nhiều điều khoản không phù hợp với tình hình thực tế, gây phiền hà và rắc rối cho người dân.

Sửa đổi quy định về tách thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại bỏ quy định dư thừa

Trước đó, ngày 22/07/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Thông qua quyết định này, chính quyền địa phương mong muốn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tách thửa, vừa hạn chế được các trường hợp lợi dụng quy định để phân lô bán nền trái phép.

Tuy nhiên sau một năm thi hành, quyết định không những không phát huy hiệu quả mà còn tạo ra nhiều thủ tục hành chính dư thừa, gây khó khăn cho người dân. Do vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp đã yêu cầu UBND địa phương nhanh chóng xử lý những nội dung không phù hợp. Chi tiết điều, khoản không phù hợp mà Cục chỉ ra như sau:

Tại Điểm d, Khoản 4: “Đối với thửa đất có diện tích từ 500m2 đến 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa và được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. Còn đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại phải lập dự án đầu tư”. Quy định này là mâu thuẫn với Thông tư 24/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm phát sinh thêm thủ tục không cần thiết.

Chính vì vậy, mới đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 18/2019. Dựa trên chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, Sở TN&MT tỉnh đưa ra dự thảo dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều khoản. Cụ thể như sau:

Đối với thửa đối có diện tích từ 500m2 đến 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2 tại các cấp huyện trực thuộc, bãi bỏ quy định về việc lập phương án mặt.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ các quy định về việc hình thành đường giao thông mới; sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 thành các thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu thuộc quyền quản lý của Nhà nước…

Đối với thửa đất nông nghiệp có diện tích từ 2.000m2 trở lên thuộc thành phố và lớn hơn 5.000m2 tại các đơn vị cấp huyện trực thuộc, Sở cũng đề nghị bãi bỏ quy định phải lập dự án đầu tư khi người sử dụng đất tách thửa

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu Sở TN&MT tiếp thu thêm ý kiến của các sở, ngành khác để dự thảo sớm được thông qua.

(Tổng hợp bởi odt.vn)