Ngày 26/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã có buổi làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Ban Quản lý KKT và Ban Quản lý KKT Vân Đồn về tình hình công tác 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

quang-ninh-khoi-cong-it-nhat-4-du-an-moi-trong-quy-iv-tai-cac-kkt-kcn

Đẩy mạnh lấp đầy các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Quảng Ninh

Theo đó, năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực trong công tác bảo đảm sức sản xuất, nguồn lao động cho các dự án nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong các KCN, KKT, thậm chí có nơi tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, tỉnh hiện có tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp mới chỉ đạt 37.6%. Bên cạnh đó, quy mô vốn, trình độ công nghệ, mức đóng góp chưa tạo được đột phá; sự phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Ngoài ra, một số dự án khu công nghiệp tiến độ còn chậm; kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp chưa thu hút mạnh các dự án thứ cấp có thương hiệu, có quy mô lớn. Việc quản lý nhà nước về môi trường, quy hoạch, đất đai, vật liệu san lấp tại các khu công nghiệp còn có nhiều hạn chế.

Do đó, tại buổi làm việc, với mục tiêu để các KCN, KKT trở thành động lực tăng trưởng của tình, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 mục tiêu quan trọng sau đây.

Phấn đấu hết quý IV năm 2020, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt con số ít nhất 2 tỷ USD. Giải ngân các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt ít nhất 1 tỷ USD. Khởi công ít nhất 4 dự án mới trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh với vốn đầu tư ít nhất 500 triệu USD. Đồng thời, giữ vững 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI dẫn đầu trong năm 2020.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu rà soát lại toàn bộ chủ trương, quyết định, giấy phép có liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường của tất cả các nhà đầu tư từ đầu tư hạ tầng KCN đến nhà đầu tư thứ cấp trên phạm vi toàn tỉnh để đánh giá rõ hiện trạng từng KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện sai phạm, để thu hồi theo quy định pháp luật. Tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cần phải thống nhất chủ trường, tìm ra các giải pháp khắc phục. Nếu có vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và gây lãng phí nguồn lực đất đai thì phải xem xét căn cơ để có giải pháp quyết liệt trong thu hồi, thu gọn diện tích.

Kiên quyết thu hồi, không gia hạn với các dự án có chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch nhưng đến nay đã hết thời hạn.

Các cơ quan liên quan rà soát khẩn trương cấp phép cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, chậm nhất trong tháng 11/2020 phải hoàn thành. Đối với những dự án trong thẩm quyền của Trung ương, phải bám sát các bộ, ngành để thúc đẩy tiến độ.

(Tổng hợp bởi odt.vn)