Hỏi: Tôi mua một căn hộ chung cư hiện chưa xây xong và phải đóng 25% giá trị căn hộ, nhưng không có hợp đồng mua bán và mới chỉ có văn bản thỏa thuận. Như vậy có đúng không?

Nhà ở hình thành trong tương lai là một loại tài sản hình thành trong tương lai, giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai chịu sự điều chỉnh chung của pháp luật về tài sản hình thành trong tương lai và pháp luật về nhà ở. Hình thức này mang lại nhiều ưu điểm cho chủ đầu tư và khách hàng nhưng cũng tồn tại nhiều rủi ro. Do đó, người mua cần nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai để phòng tránh tranh chấp xảy ra.

Điều kiện mua bán nhà hình thành trong tương lai

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 tại khoản 1 Điều 55 quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như sau:

  • Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
  • Trước khi bán hay cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Những quy định cần biết khi mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mua nhà ở hình thành trong tương lai tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa

Quá trình thanh toán khi mua bán nhà hình thành trong tương lai

Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định quá trình thanh toán khi mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

  • Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng.
  • Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc thanh toán không quá 50% giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua mới được thu phần giá trị còn lại.

(Nguồn tổng hợp)