Hỏi: Tôi định bán ngôi nhà mặt phố đang ở để mua căn hộ chung cư, nhưng tôi không biết phải nộp những khoản thuế, phí nào.

nhung-loai-thue-phi-can-phai-nop-khi-ban-nha-dat

Các cá nhân, tổ chức khi mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà cửa sẽ phải đóng các loại thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các lệ phí khác, theo quy định của pháp luật.

1. Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 1, Điều 1, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, thuế thu nhập cá nhân mà người bán nhà đất phải nộp là khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Trường hợp các cá nhân chỉ có một nhà ở duy nhất thì được miến thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

2. Lệ phí trước bạ

Theo Khoản 1 Điều 7 của nghị định 45/2011/NĐ-CP có quy định về mức thu lệ phí trước bạ: đối với nhà, đất mức thu là 0,5 %. Theo Điều 6 Nghị định 145/2011/ NĐ – CP quy định về giá tính lệ phí trước bạ như sau: “ Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Bộ Tài chính quy định cụ thể trình tự, thủ tục ban hành giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều này”.

3. Lệ phí địa chính

Lệ phí địa chính là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc địa chính. Mức thu lệ phí địa chính sẽ tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể của địa bàn, chính sách của địa phương.

Ngoài ra bạn còn phải nộp lệ phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.