Hỏi: Bố chồng tôi đã mất 16 năm, vợ chồng tôi có thể cầm sổ đỏ đứng tên bố chồng đi thế chấp hay bán mảnh đất này hay không?

Quyền của con dâu khi sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng

Hàng thừa kế

Theo Điều 651, 623 Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã mất... Theo đó, những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

Khi hàng thừa kế trước không còn ai, từ chối hưởng di sản hoặc bị truất quyền hưởng di sản thì những người thừa kế hàng tiếp theo mới được hưởng.

Trong trường hợp, bố chồng đã mất, thì tài sản của ông (tài sản chung của vợ chồng) sẽ được chia một nửa cho mẹ chồng, sau đó một nửa còn lại mới được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất, gồm các con, ông, bà nội…(nếu còn sống).

Do đó, nếu ai đó muốn thế chấp tài sản hay bán mảnh đất thì cần phải được tất cả những người đồng thừa kế còn lại đồng ý.

Nếu các bên không thể đi đến thỏa thuận, thì sẽ phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế rồi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, tiến hành các quyền thế chấp và chuyển nhượng theo đúng pháp luật.

Trong trường hợp không tự thỏa thuận được, các bên có quyền khởi kiện và yêu cầu Tòa án xử lý, phân chia mảnh đất theo đúng quy định.

Thời hiệu thừa kế

Ngoài ra, thời hiệu thừa kế được quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

  • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia bất động sản là 30 năm và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Sau 30 năm, người thừa kế đang quản lý di sản sẽ có quyền sở hữu di sản đó.
  • Trong trường hợp di sản không có người thừa kế quản lý, quyền sở hữu sẽ thuộc về người chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 Bộ luật dân sự 2015. Nếu không có người chiếm hữu, di sản sẽ thuộc về Nhà nước.